Contact & Directions

Contact:

Prof. Soon Ae Chun Prof. Zhanyang Zhang
School of Business, 3N-210 Computer Sience, 1N-210
(718) 982-2931
Soon.chun@csi.cuny.edu
(718) 982-3175
Zhanyang.zhang@csi.cuny.edu

Map and Directions: